Akcje

Choć jesteśmy brokerem, który specjalizuje się w rynku FOREX, oferujemy również możliwość obrotu akcjami blue-chipowych spółek (czyli podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynku oraz stabilnych finansowo). Rynek akcji jest mniej elastyczny niż inne, ale pozwala zbudować portfolio z potecjałem do stałego wzrostu. Generalnie akcje te mogą przynosić zyski w nawet trudnych warunkach gospodarczych i na ogół wypłacają dywidendę.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.