Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i stabilność naszej infrastruktury, platform IT zapewnia duży i silny podmiot.

Najnowocześniejsze technologie mają za zadanie zapewnić najwyższe bezpieczeństwo informatyczne, maksymalną integralność naszych platform oraz pełną ochronę danych naszych użytkowników.

Zdeponowanie środków w największych światowych bankach oraz ich przechowywane oddzielnie od środków spółki, zapewnia całkowitą ochronę kapitału klientów.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.