Depozyty i wypłaty

DEPOZYTY

Oferujemy następujące opcje płatności.

Przelew bankowy, międzynarodowy Swift, e-portfel, karta kredytowa lub debetowa.

Za złożenie depozytu nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Środki zostaną przekazane na rachunek niezwłocznie po autoryzacji konta użytkownika. Jeżeli GuruTrader.com uzna, że nie jest możliwa wiarygodna identyfikacja Klienta lub nie ma on uprawnień do korzystania z danej metody płatności, może odrzucić płatność lub ją zwrócić odejmując wszelkie koszty poniesione przez GuruTrader.com. Depozyt może być złożony tylko w tej walucie w jakiej otwarty został rachunek.

WYPŁATY

Wypłaty można realizować w standardowych godzinach pracy. Zwrot środków zostanie zrealizowany poprzez wcześniej zdefiniowaną formę płatności.
Aby uzyskać szczegółowe warunki w pełnym brzmieniu, należy kliknąć tutaj.
Upon the Company receiving an instruction from the Client to withdraw funds from the Client Account, the Company shall pay the funds the same day, if the following requirements are met:

• The withdrawal instruction includes all necessary information (Including but not limited to: Account No. Name, Amount, Currency);
• The instruction is to make a bank transfer of funds to the account of the Client;
• At the moment of payment, the Client’s Free Margin exceeds the amount specified in the withdrawal instruction including all payment charges;
• The withdrawal request received outside the normal working hours, and shall be processed the next working day accordingly.

Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.