Indeksy

Indeksy są prezentowane jako wartości liczbowe, które odzwierciedlają zmiany poszczególnych części składowych. To jest akcji, które wchodzą w skład danego indeksu. Obejmują zazwyczaj akcje o podobnej charakterystyce, które występują na tym samym rynku, należą do tej samej branży lub mają podobną kapitalizację.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.