Jak inwestować

Większość błędów przy inwestowaniu jest spowodowanych niewłaściwym wnioskowaniem oraz brakiem przygotowania. Jeżeli nie wiadomo gdzie czyhają pułapki, nie można się ustrzec od wpadnięcia w nie. Kiedy wiadomo jakie błędy można popełnić i jak je uniknąć, problem jest już w połowie rozwiązany.

Skąd wiadomo czy i kiedy wpada się w pułapkę? W jaki sposób można jej uniknąć?

Omówimy tutaj sześć najczęstszych błędów popełnianych przez początkujących i sposoby ich uniknięcia.

1. IGNOROWANIE INWESTOWANIA DEMO

Niektórzy inwestorzy FOREX omijają fazę testów i przedwcześnie rozpoczynają inwestowanie "w realu", przez co szybko tracą pieniądze, ponieważ wcześniej nie mieli okazji rozwinąć swoich umiejętności. Dzięki inwestowaniu demo, inwestorzy mają możliwość oceny własnej wiedzy i umiejętności nie ryzykując przy tym pieniędzy.

Wersja demo jest swojego rodzaju "obozem szkoleniowym" dla inwestorów FOREX. Trzeba koniecznie przez nią przejść. Ludzie (przynajmniej większość z nich) po prostu nie ma tak dużo pieniędzy aby stale je tracić aż osiągną 'ten moment', w którym poczują się komfortowo i na tyle pewnie, aby zacząć 'poważne' inwestowanie. Rachunek demonstracyjny daje możliwość praktyki bez ponoszenia ryzyka. Należy mieć ograniczone zaufanie do własnych możliwości inwestycyjnych, aż nie zacznie się osiągać stałych zysków na koncie demo. Sztuką jest, aby traktować takie inwestowanie poważnie, jak gdyby było to konto realne. W przeciwnym razie, jaki to ma sens?

2. PRZEINWESTOWANIE

Co oznacza przeinwestowanie? Rynki karzą nowych i niedoświadczonych inwestorów w najbardziej cyniczny sposób. Przy jednej transakcji można osiągnąć ogromny zysk, przy innej z kolei wszystko stracić. Większość debiutantów stara się w największym możliwym stopniu kopiować każdą udaną inwestycję. Po pewnym czasie, chciwość 'przejmuje kontrolę' i zaczyna się podejmowanie nierozsądnych decyzji. Podobnie jest, gdy inwestor ponosi bardzo dużą stratę, zaczyna wówczas koncentrować się na odzyskaniu swoich pieniędzy. Ta praktyka nazywa się odgrywaniem się na rynku (inwestowaniem rewanżowym) a stąd już prosta droga do zaciemnienia pola widzenia, mylnej oceny i utraty kolejnych pieniędzy.

Zaleca się krótki odpoczynek po osiągnięciu znacznych zysków lub strat. Istotne fluktuacje kapitału wpływają na decyzje, bez względu na to, czy się to czuje czy nie. Należy pamiętać, że 'zawsze jest jutro'.

Ilekroć nastąpi zmiana na poziomie 10% lub więcej w kapitale (w obu kierunkach) w ciągu jednego dnia, może to być dobry moment, aby zaprzestać na jakiś czas inwestowania i oczyścić umysł (nawet jeżeli jest się już zalogowanym na platformie).

3. NADMIERNE LEWAROWANIE

Nadmierne lewarowanie - bardziej niż jakiekolwiek inne działanie - prowadzi do poniesienia straty przez inwestorów. Chciwość prowadzi do zajmowania coraz to większych pozycji (większych niż zwyczajowo miałoby to miejsce). Gdy trend nieznacznie obraca się przeciwko inwestorowi, straty 'bolą' jeszcze bardziej. Perspektywa zarobienia łatwych i szybkich pieniędzy przy jednej transakcji powoduje, że większość inwestorów kusi możliwość skorzystania z wysokiej (zbyt wysokiej) dźwigni.

Lewarowanie to jednak miecz obosieczny, który tnie ostrzej gdy porusza się w przeciwnym (niekorzystnym) dla inwestora kierunku. W większości przypadków, sukces osiąga się długoterminowo tylko wtedy gdy dźwignia jest stosowana z umiarem.

Można uniknąć pokusy nadmiernego lewarowania poprzez ustawienie maksymalnych limitów transakcji i ich konsekwentne nie przekraczanie. Nie należy stosować dźwigni w pełnym dostępnym zakresie. Większość inwestorów nigdy nie lewaruje swoich pozycji więcej niż 8:1. Optimum powinno znaleźć się w okolicach tej wartości.

4. BRAK STRATEGII ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

Jednym z czynników, które frustrują początkujących inwestorów jest to, że nie udaje im się wdrożyć strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Strategia zarządzania jest jak aspekt biznesowym przy inwestowaniu. Powinna określać sposób "obchodzenia się z kapitałem" zanim dokona się pierwszych inwestycji. Wielu inwestorów nie ma jasnej strategii zarządzania, a co za tym idzie nie potrafi akumulować kapitału.

Inwestowanie należy traktować poważnie, podobnie jak każdy inny biznes. Czy opracowano plan jak zarządzać swoim kontem? Ile zysków można reinwestować? Czy i kiedy będą dokonywane wypłaty z konta? Należy to wszystko wiedzieć. Ważne jest również dowiedzieć się jakie opłaty będą pobierane za wykonywane czynności czy realizowane inwestycje. Te wydatki muszą zostać uwzględnione w ogólnym planie zrównoważonego inwestowania. Jeżeli nie ma planu kontroli wypłat/wpłat pieniędzy z konta, należy taki stworzyć.

5. INWESTOWANIE OPARTE NA EMOCJACH

Czym jest inwestowanie oparte na emocjach? Wbrew temu, co przestawia się w filmach, inwestowanie nie jest grą opartą na emocjach. Jeżeli zostaną zaangażowane emocje, prowadzi to do zaciemnienia pola widzenia i dokonywania mylnych ocen.

Debiutanci zawsze zdają się podążać tą ścieżką. Inwestują w oparciu o emocje, tracą pieniądze, ekscytują się jeszcze bardziej i jeszcze więcej tracą. Inwestowanie oparte na emocjach często prowadzi do tego, że inwestorzy angażują roboty aby to one wykonały pracę za nich.

Inwestowanie oznacza podejmowanie decyzji opartych na zimnych kalkulacjach oraz z góry określonych i dobrze oszacowanych prawdopodobieństwach. Należy upewnić się, że psychologia inwestowania jest dobrze wyważona. Sztuką jest pozostawić emocje 'na zewnątrz' przed wejściem do 'strefy inwestowania'.

6. INWESTOWANIE BEZ PLANU INWESTYCYJNEGO

To zadziwiające jak wielu inwestorów wpada w tą pułapkę. Można łatwo dać się przekonać, że inwestowanie to jedynie analizy danych, wykresów i później spontaniczne decyzje. Mówiąc najprościej, to nie działa, nigdy! Inwestowanie na rynku FOREX nie powinno być działaniem spontanicznym.

Jeżeli istnieje jakaś twarda zasada, którą trzeba bezwzględnie zastosować na rynku FOREX, to to, aby nigdy nie inwestować bez planu. Każda pozycja przyjęta bez planu nazywa się hazardem a nie inwestowaniem. Ilu generałów wysłałoby swoje wojska na pole bitwy bez uprzedniego planowania? To powinna być reguła, wpojona zasada.

Plan inwestycyjny oznacza - co najmniej - 'wyposażenie' działań inwestycyjnych w konkretne 'furtki" wejścia i wyjścia. Należy dokładnie wiedzieć wcześniej dlaczego zawiera się daną transakcję. Czy jakaś informacja wpłynęła / mogła wpłynąć na decyzję? Czy wskaźniki techniczne pokazują, że był / jest to dobry ruch? Należy wiedzieć w co i dlaczego dokonuje się inwestycji.

Plan inwestycyjny musi być logiczny i spójny. Ponadto, musi być wiarygodny. Opracowany plan musi zawierać wszystko, co należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu decyzji inwestycyjnych.

Plan inwestycyjny zmniejszy skłonność wielu początkujących inwestorów do kwestionowania podejmowanych działań i decyzji. Ponadto, pomoże uniknąć dokonywania (ciągłych) korekt pozycji 'w połowie drogi'.

WNIOSEK

Na rynku FOREX istnieje wiele pułapek, których trzeba się strzec. Co z pewnością każdy inwestor sobie uświadomi na końcu, że można stracić wszelkie środki na koncie jeżeli wpadnie się w jedną z tych sześciu pułapek opisanych powyżej.

Uwzględniając powyższe można z łatwością uniknąć tych sześciu typowych błędów. Dobra informacja, świadomość i racjonalność to najlepszy sposób na zapewnienie długoterminowej rentowności inwestycji na rynku FOREX.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.