Kim jesteśmy

Jesteśmy regulowanym brokerem działającym zgodnie ze standardami MIFID. Jesteśmy upoważnieni do:

• Przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednego lub większej liczby instrumentów finansowych;
• Realizacji zleceń w imieniu klientów

Licencja do realizacji usług pomocniczych:

Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych. Udzielanie kredytów lub pożyczek dotyczących jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, jeżeli podmiot udzielający kredytu lub pożyczki jest zaangażowany w transakcję. Usługi dewizowe w przypadku gdy są one powiązane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem zarówno dla początkujących jak i doświadczonych inwestorów. Naszym celem jest zapewnienie Państwu najlepszych warunków inwestycyjnych, najnowszych technologii oraz stałego wsparcia dzięki naszym wysoko wykwalifikowanym specjalistom. Wszystkie rachunki są typu STP z bezpośrednim dostępem do notowań rynkowych (NDD, bez animacji rynkowej, bez wstrzymywania kwotowań). Nie występuje konflikt interesów z inwestorami.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.