Oferty pracy

Aplikacje i CV należy wysyłać bezpośrednio na adres: job@gurutrader.com.

Stale poszukujemy przedstawicieli handlowych w dowolnym kraju. Możecie także Państwo stać się częścią naszego zespołu sprzedaży. Okazjonalnie szukamy również innych kandydatów.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.