Partnerzy

GuruTrader.com dąży do rozwoju relacji z partnerami. Wspieramy ich rozwój dzięki czemu mogą uzyskiwać adekwatne korzyści. Relacje biznesowe są utrzymywane w duchu zasady win-win.

Współpracujemy z naszymi partnerami w sposób przejrzysty, bez złudnych oczekiwań po obu stronach. Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskiwaniem dla nas klientów, promocją naszej strony internetowej, prowadzeniem własnego biznesu forexowego - prosimy o kontakt: partners@gurutrader.com


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.