Inwestowanie na Forex i CFD może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału.

Towary

Towary obejmują surowce, artykuły konsumpcyjne takie jak kawa, pszenica, ryż, metale takie jak złoto, srebro, platyna, itp. Aktywa te mogą być przedmiotem obrotu poprzez instrumenty spot lub futures. Rynek towarowy umożliwia zastosowanie podobnej dźwigni finansowej jak pary walutowe. W przypadku towarów podlegających wymianie muszą być spełnione pewne normy, aby transakcje mogły być wykonywane. Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że rynek towarów różni się w istotny sposób od rynku akcji, obligacji czy rynku papierów wartościowych. Na ich ceny wpływają takie czynniki jak popyt i podaż, innowacje technologiczne oraz rozwój gospodarczy czy nawet prognozy pogody.

FacebookLinkedInTwitterInstagram
Live chat