Inwestowanie na Forex i CFD może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału.

Forex

FOREX jest międzynarodowym rynkiem walutowym będącym najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Wielkość obrotu szacuje się na ponad 5 bilionów USD dziennie. Instrumentami notowanymi na rynku FOREX są waluty różnych krajów. Cena jednej waluty w stosunku do innej waluty (tworząc tzw. parę walutową) jest określana jako kurs wymiany, który ustala cenę waluty w stosunku do innej. 85% transakcji na rynku FOREX dotyczy głównych walut: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD.

Jest to rynek pozagiełdowy; nie jest regulowany przez żadne jedno centrum finansowe, ani nie znajduje się w żadnej konkretnej lokalizacji. Transakcje mają miejsce między dwoma stronami, które wymieniają się wzajemnie instrumentami bez ich fizycznego transferu (bezpośredniej dostawy) poprzez pośredników (brokerów, banki). Transakcje można dokonać 24 godziny na dobę od północy w niedzielę do piątku po południu (czasu europejskiego). Jest to rynek, który nigdy 'nie zasypia', pozwala inwestorom szybko reagować na wydarzenia polityczne i ekonomiczne czy też inne nieoczekiwane zdarzenia / informacje.

FOREX oferuje produkty oparte na dźwigni finansowej, co pozwala inwestorom zaangażowanie znacznie wyższych kwot niż faktycznie mają. Dzięki temu mogą osiągnąć większe zyski jaki i straty. Przez złożenie depozytu na poziomie 10 000 USD można inwestować kwotą nawet 1 000 000 USD

FacebookLinkedInTwitterInstagram
Live chat