Inwestowanie na Forex i CFD może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału.

Indeksy

Indeksy są prezentowane jako wartości liczbowe, które odzwierciedlają zmiany poszczególnych części składowych. To jest akcji, które wchodzą w skład danego indeksu. Obejmują zazwyczaj akcje o podobnej charakterystyce, które występują na tym samym rynku, należą do tej samej branży lub mają podobną kapitalizację.

FacebookLinkedInTwitterInstagram
Live chat