Towary

Towary obejmują surowce, artykuły konsumpcyjne takie jak kawa, pszenica, ryż, metale takie jak złoto, srebro, platyna, itp. Aktywa te mogą być przedmiotem obrotu poprzez instrumenty spot lub futures.

Rynek towarowy umożliwia zastosowanie podobnej dźwigni finansowej jak pary walutowe. W przypadku towarów podlegających wymianie muszą być spełnione pewne normy, aby transakcje mogły być wykonywane. Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że rynek towarów różni się w istotny sposób od rynku akcji, obligacji czy rynku papierów wartościowych. Na ich ceny wpływają takie czynniki jak popyt i podaż, innowacje technologiczne oraz rozwój gospodarczy czy nawet prognozy pogody.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.