Forex

W tym przewodniku omówimy najważniejsze pojęcia związane z rynkiem FOREX oraz obrotem walutami online. Inwestorzy indywidualni powinni zapoznać się z tymi pojęciami zanim rozpoczną inwestowanie.

CO CZYNI RYNEK FOREX WYJĄTKOWYM?

FOREX ma swoje charakterystyczne cechy, które odróżniają go od tradycyjnego obrotu finansowego. Na giełdzie, inwestorzy nabywają akcje, kiedy są zdania, że zwiększą swoją wartość oraz sprzedają je kiedy przeczuwają, że ich cena osiągnęła wartość szczytową i/lub zacznie spadać. Inwestorzy FOREX przewidują nie tylko to czy dana waluta zwiększy lub zmniejszy swoją wartość ale również to czy zwiększy lub zmniejszy ją w stosunku do innej waluty, z którą jest sparowana - jest to tzw. para walutowa.

Na przykład, inwestor, który chciałby zrealizować transakcję na parę walutową: dolar amerykański - jen japoński (USD/JPY), będzie musiał ustalić czy dolar zwiększy czy też zmniejszy swoją wartość w stosunku do jena. Jeżeli oczekuje wzrost kursu, składa zlecenie kupna. Jeżeli przewiduje jej spadek, składa zlecenie sprzedaży.

Dodatkowo, rynek FOREX działa w całkowicie zdecentralizowanym środowisku, w którym transakcje są przeprowadzane w formie elektronicznej. Innymi słowy, nie ma żadnej giełdy, która rejestrowałaby transakcje tak jak ma to miejsce w przypadku spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Zdecentralizowany charakter FOREX oznacza, że nie występuje tu żaden organ nadrzędny, który określałby jak prowadzić obrót.

Przedmiotem obrotu są waluty z całego świata, rynek FOREX działa 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu. Przy handlu prowadzonym na tak masową i globalną skalę, manipulacje rynkowe są praktycznie niemożliwe. Dlatego też FOREX jest często nazywany "rynkiem będącym najbliżej ideału konkurencji doskonałej".

JAK WYGLĄDA INWESTOWANIE NA RYNKU FOREX?

Jak wcześniej wspomniano, FOREX jest wyjątkową formą handlu / inwestowania online z własnymi regułami i zasadami. W przeciwieństwie do rynku akcji na którym inwestor musi określić czy akcje spółki będą rosnąć czy maleć (i odpowiednio je kupić lub sprzedać), inwestor na rynku FOREX musi określić czy dana waluta zwiększy czy też zmniejszy swoją wartość w stosunku do innej. Szybki przegląd zasad handlu FOREX - choć może wydawać się trudny do ogarnięcia - pomoże zrozumieć jego istotę.

INTERPRETACJA PARY WALUTOWEJ

Klienci indywidualni zazwyczaj przeprowadzają transakcje za pośrednictwem brokera walutowego. Taki broker działa jak pośrednik pomiędzy inwestorami a bankami realizującymi pozycje. Oznacza to, że inwestorzy nie muszą zajmować się fizycznym zakupem czy obrotem waluty. Jedyną rzeczą, którą muszą zrobić jest to, aby określić czy dana para walutowa na której "pracują" pójdzie w górę czy w też dół. Każdy broker oferuje różne rozwiązania swoim klientom, dlatego też ważne jest, aby zrozumieć istotę handlu i obrotu walutami przed realizacją inwestycji.

Transakcje FOREX są zawsze prowadzone na parach walutowych, przy czym pierwsza waluta jest określana jako waluta bazowa a druga - jako waluta kwotowana. Na przykład, w parze USD/JPY, dolar amerykański (USD) jest traktowany jako waluta bazowa, natomiast jen japoński (JPY) - jako waluta kwotowana. W tym przypadku, cena pary jest kwotowana w jenie japońskim, co oznacza, że jeżeli para jest wyceniana - na przykład - po cenie 106,92, 1 dolar byłby równy 106,92 jena.

Pary walutowe zawsze będą wyceniane przy uwzględnieniu dwóch cen. Cena kupna to cena po której inwestorzy zakupią walutę bazową w odniesieniu do waluty kwotowanej, podczas gdy cena sprzedaży to cena po której inwestorzy sprzedają walutę bazową w odniesieniu do waluty kwotowanej. Różnica między ceną zakupu i ceną sprzedaży jest nazywana spreadem, który jest mierzony za pomocą pipsów i stanowi koszt otwarcia pozycji. Wracając do naszego przykładu USD/JPY, jeżeli cena zakupu wynosi 106,840 a cena sprzedaży - 106,855, koszt otwarcia pozycji dla tej pary będzie wynosić 0,0015 pipsa.

OBRÓT WALUTĄ POD DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY ORAZ ZARZĄDZENIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI

Oprócz zrozumienia koncepcji pary walutowej, inwestorzy powinni zapoznać się z kilkoma innymi aspektami dotyczącymi rynku FOREX, w tym wymogami co do depozytu zabezpieczającego, niezbędnego do otwarcia pozycji. Depozyt zabezpieczający to kwota wymagana na rachunku do otwarcia pozycji. Dźwignia może wynosić np. 1: 100 (co oznacza, że za każdy 1 USD na koncie inwestycyjnym przedmiotem obrotu może być 100 USD).

Dźwignia ma zarówno zalety jak i wady. Przy zastosowaniu dźwigni 1: 100, inwestorzy są w stanie obracać pozycjami do wartości 100 000 USD przy zaangażowaniu jedynie 1000 USD depozytu. Oznacza to, że każdy pip jest wart 100 razy więcej niż jego rzeczywista wartość. Oczywiście może to "pracować" na korzyść lub niekorzyść inwestorów, co znaczy, że zarówno zyski jak i straty mogą rosnąć stukrotnie szybciej. Jako, że dźwignia może generować szybkie i duże wahania depozytu zabezpieczającego na koncie, priorytetem każdego inwestora powinno być zastosowanie odpowiedniej strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Wiedząc z góry jaki depozyt zabezpieczający można zaangażować dla określonej pozycji, inwestorzy są w stanie oszacować maksymalną rozsadą wartość transakcji.

ROLOWANIE POZYCJI (ROLLOVER) ORAZ STRATEGIA PRZENOSZENIA (CARRY TRADING)

W przypadku osób początkujących w świecie FOREX, wielość różnych technik i zasad związanych z handlem obrotem walutami może przytłaczać. Choć jest wiele różnych kwestii do rozważenia, pojęcia te są dość proste do opanowania i mogą poszerzyć wiedzę i umiejętności inwestora konieczne do osiągnięcia sukcesu. Będziemy tutaj rozmawiać o rolowaniu pozycji, koncepcji, która - po skutecznym opanowaniu - może być zastosowana do tzw. carry tradingu, co jest bardzo skutecznym sposobem na dalsze zwiększenie depozytu zabezpieczającego.

W przypadku FOREX wszystkie transakcje są rozliczane na koniec każdego dnia o godz. 17:00 EST. Inwestorzy mają możliwość przenoszenia (rolowania) swoich transakcji na kolejny dzień jednocześnie zamykając i otwierając je po kursach wyznaczonych przez rynek w kolejnym dniu. Po zamknięciu dnia, odsetki na obu walutach w parze są albo płacone albo pobierane przez inwestora w zależności od tego czy była to pozycja kupna czy sprzedaży.

Na przykład, dla pozycji kupna EUR/USD, euro jest kupowane w stosunku do dolara. Za każdym razem gdy pozycja jest rolowana na następny dzień, inwestor pobiera odsetki od euro podczas gdy płaci je od dolara. Dla pozycji sprzedaży, inwestor płaciłby odsetki od euro pobierając je na dolara. Stopy są ustalane przez bank centralny dla danej waluty. Jeżeli stopa nabywanej waluty jest wyższa niż kwotowana, inwestor pobierze ich różnicę.

Zbadajmy głębiej koncepcję rolowania wracając do naszego przykładu EUR/USD. Jeżeli stopa w UE jest wyższa niż stopa w USA i inwestor roluje pozycję zakupu, różnica pomiędzy nimi, odpowiednio do wielkości pozycji, zostanie pobrana przez inwestora. I odwrotnie, jeżeli jest to zlecenie sprzedaży, różnica pomiędzy stopami w UE i USA, odpowiednio do wielkości pozycji, obciąży inwestora.

Na rynku FOREX strategia przenoszenia (carry trade) jest powszechną metodą stosowaną przez inwestorów, aby zarobić na ruchu pary walutowej oraz - jednocześnie - na odsetkach pobranych przy rolowaniu pozycji. Celem jest nie tylko zrolować pozycję (im większa różnica w stopach, tym większa korzyść dla inwestorów) ale równie uczynić to, gdy przewiduje się wzrost różnicy stóp.

Wracając do naszego przykładu EUR/USD, jeżeli prognozuje się podniesienie stóp w UE lub obniżenie w USA, wówczas, spread na stopy wzrośnie i rolowanie pozycji zakupu EUR/USD przyniesie inwestorowi dodatkowy zysk.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.