Zarządzenie Ryzykiem

CZYM JEST ZARZĄDZENIE RYZYKIEM?

W swojej najbardziej podstawowej formie, zarządzanie ryzykiem na rynku FOREX oznacza ograniczenie ekspozycji inwestorów na pojedynczej transakcji, która mogła być zagrożeniem dla dla ich depozytu. W praktyce oznacza to identyfikację transakcji, które są najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwanych celów i stosunku ryzyka do zysku oraz zapewnienie posiadania właściwej strategii wyjścia jeżeli inwestycja przybierze kierunek sprzeczny z oczekiwaniami.

Decyzja co do określenia stosunku ryzyka do zysku dla danej transakcji dotyczy kwoty środków możliwych do zainwestowania w daną pozycję. Prawidłowa identyfikacja okazji inwestycyjnej wymaga wiedzy oraz znajomości analizy rynku (zarówno technicznej jak i fundamentalnej). Analiza techniczna umożliwia znacznie łatwiejsze określenie potencjalnej zmienności transakcji / pozycji przed jej otwarciem jak również kierunek w którym zmierza. Analiza fundamentalna powie o wszelkich nadchodzących zdarzeniach (informacjach), które potencjalnie mogą mieć wpływ na transakcje.

Zarządzenie ryzykiem stanowi kolejny krok. Po podjęciu decyzji co do otwarcia pozycji, trzeba teraz określić punkty wyjścia z transakcji gdy stanie się nieopłacalna. W następnym paragrafie omówimy jak właściwie stosować zlecenia automatycznie ograniczające ponoszenie strat / osiągania zysków. KONTROLA TRANSAKCJI: STOP LOSS / TAKE PROFIT

Pomimo tego, że jest to jedna z najbardziej skutecznych metod do zarządzania ryzykiem transakcyjnym, , liczba inwestorów (szczególnie początkujących), którzy z niej nie korzystają jest zatrważająca. W warunkach, w których - pozornie bez powodu - mogą pojawić się nieoczekiwane i skrajne ruchy na rynku, ustanowienie wcześniej określonych punktów przy których należy zamknąć pozycję jest jednym z najprostszych (a jednocześnie najbardziej skutecznych) sposobów ochrony środków pieniężnych na koncie.

Mówiąc najprościej, zlecenie „Stop loss” oznacza dokładnie to, co sugeruje nazwa: przy określonej cenie przegrana pozycja zostanie automatycznie zatrzymana i zamknięta. Dzięki tej blokadzie, inwestorzy mogą ustalić maksymalny margines (depozyt zabezpieczający) oraz liczbę pipsów, którą są skłonni zaakceptować przed zamknięciem pozycji. Zaawansowani inwestorzy, którzy są bardziej zaznajomieni z analizą techniczną będą stosować takie zlecenia w określonych punktach, w których przeczuwają, że dane aktywo finansowe będzie kontynuowało swoją tendencję spadkową, tym samym powodując jeszcze większą stratę.

Spójrzmy na przykład. Analizując poniższy wykres, możemy stwierdzić, że potencjalnie dobre zlecenie „Stop loss” na pozycji kupna EUR/USD byłaby mniej więcej na poziomie 1,2360 biorąc pod uwagę wielokrotne odbicie się rynku od tego poziomu wparcia( niebieska linia). Poprzez umieszczenie „blokady” w tym punkcie mówimy, że kiedy para przekroczy 1,2360, zostanie przełamany jej poziom wsparcia z kontynuacją trendu w dół, co oznacza, że prawdopodobnie jest to dobry czas, aby wyjść z tej pozycji.

Grafika 1: Identyfikacja odpowiedniego miejsca dla „stop loss” jest jednym z kluczowym kwestii przy zarządzaniu ryzykiem.

Zlecenie „take proft” czyli realizuj zysk działa tak samo ale w odwrotnym kierunku. Zamiast przypisywania punktu wyjścia dla pozycji negatywnej, inwestorzy wybierają cenę / punkt wyjścia pozycji zyskownej. Zlecenia „takie profit” są zwykle okreslane w punktach, w których inwestor spodziewa się, że pozycja przestanie być rentowna (przynosić dalsze zyski) lub gdy oczekuje się odwrócenia się trendu.

Spójrzmy na przykład. W poniższym wykresie widzimy, że wcześniej para walutowa dwa razy próbowała bezskutecznie przekroczyć poziom 1,8280, (niebieska linia). Możemy więc powiedzieć, że jeżeli realizujemy pozycję kupna na parze, dobre zlecenie byłaby mniej więcej na poziomie 1,8280 ponieważ jak widać parze nie udaje się przekroczyć tego poziomu więc po jego osiągnięciu prawdopodobnie nastąpi ruch powrotny.

Grafika 2: Zlecenie „take profit” pozwala zamknąć przynoszącą zyski pozycję zanim nastąpi ruch odwrotny.

Często inwestorzy będą czuć pokusę, aby usunąć te zlecenia ponieważ będą "czuć", że dana pozycja będzie dalej podążać w pozytywnym kierunku. Tego typu niezdyscyplinowane zachowanie jest najpewniejszym sposobem aby zrujnować - nawet najlepiej opracowaną - strategię zarządzania ryzykiem.


Credit cards

Wire Transfer:

Authorised by the PRA & Regulated by the FCA

Global Payment:

Authorized & Regulated
by the Central Bank of Cyprus

Global Payment:


Regulated by the KNF


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeżenie o ryzyku: Nasza oferta obejmuje produkty, które są przedmiotem obrotu opartego na lewarowaniu i niosą za sobą wysoki stopień ryzyka dla Państwa kapitału. Mogą Państwo stracić część lub całość swojego kapitału inwestycyjnego.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka, umieszczonymi pod adresem: Ujawnienia ryzyk LFS.